Primaria Comunei Comarna - judetul Iasi » Telefon: 0232-238900, 291368 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

Investitii facute in Comuna Comarna in mandatul 2008 - 2012

Primaria Comunei Comarna
- Montare tâmplãrie PVC interior parțial și exterior la sediul Primãriei din satul Comarna si Osoi;

- Instalare aparaturã aer condiționat la Cãminul cultural Comarna si Osoi;

- Renovarea spațiului destinat bibliotecii, sãlii de lecturã, casa scãrii, zona intrãrii principale și sala polivalentã a Cãminului cultural Comarna;

- Amenajarea a 2 parcuri de joaca pentru copii;

- Modernizarea instalației de iluminat public;

- Amenajarea exterioarã a sediului Primãriei din satul Comarna și amenajarea interioara a sediului Osoi;

- Mãsurãtori cadastrale (plan parcelar);

- Montare tâmplãrie PVC - Biserica Comarna;

- Instalare aparaturã aer condiționat - Biserica Comarna și Biserica Osoi;

- Achiziționare produse iluminat stradal;

- Pietruire Gardul țãrnii;

- Pietruire Curagãu;

- Pietruire Mocani;

- Întreținere și reparații drumuri comunale în comuna Comarna;

- Pietruire 200 m zona Logofteasa - Osoi și realizarea unui podeț în aceastã zonã;

- Pietruire Stânca;

- Pietruire ªargu;

- Achiziționare produse pentru întreținerea drumurilor (nisip, refuz ciur, pietre mici, agregate, balast);

- RK pod Grãdinaru;

- Construirea a 2 magazii de lemne ( Comarna și Osoi);

- Construire gard la sediul Primãriei din satul Osoi;

- Construire stații de autobuz - Osoi și Stânca;

- Construire parcare - Cimitirul Osoi;

- Construire gard - Cimitirul Osoi;

- Construire trotuare din beton - Osoi;

- Construire scenã festivitãți -Comarna.

- Finalizare montare tâmplãrie PVC Cãminul Cultural Comarna.

- Efectuarea de rigoli dalate în zona Cãminului Cultural Comarna;

- Montare tâmplãrie PVC Post Poliție Comarna;

- Montare tâmplãrie PVC anexa sediului Primãriei din satul Osoi.

Foto

Primaria Comunei Comarna