Primaria Comunei Comarna - judetul Iasi » Telefon: 0232-238900, 291368 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

Acte necesare depunerii ajutorului social

- Acte de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificat de nastere /cãsãtorie/ deces, hotãrâre judecãtoreascã de divorț, livret familie) - original si copie;
- Acte de venit (cupon pensie, plasament familial, îndemnizație persoana cu handicap, adeverințã de salariu, declarație de la notar cu privire la venituri);
- Adeverințã Agenția Județeanã de Ocupare a Forței de Muncã TRIMESTRIAL — persoana aptã de muncã este în cãutarea unui loc de muncã si nu a refuzat nejustificat un loc de muncã/ curs de calificare);
- Adeverințã Citeste mai mult...

Foto
Paraul Comarna ce strabate localitatea cu acelasi nume

Vizualizari: 108
Data creare: 22-09-2015 22:10:03
Documente necesare pentru indemnizația de creștere a copilului pentru salariați

ACTE NECESARE DOSAR (in copie)
-cerere tip- (Anexa 1);
-documente identitate parinti;
-certificat casatorie;
-certificate de nastere ale tuturor copiilor- original si copie;
-extras de cont pe numele solicitantului;
-dosar cu sina.
-adeverința tip - (Anexa 2), eliberatã de cãtre angajator, din care sã reiasã indeplinirea condițiilor legale privind stagiul de cotizare si veniturile nete realizate (12 luni, în ultimul an inainte de nasterea copilului); Observație: adeverințã tip - format nou (Anexa 2) mentioneazã si numãrul de zile lucrate, concediu medical si de odihnã Citeste mai mult...

Vizualizari: 112
Data creare: 22-09-2015 22:12:41
Documente necesare pentru alocația de susținerea a familiei

Acte necesare în vederea intocmirii dosarului pentru alocația de sustinere a familiei, pentru familiile care au în intreținere copii minori si care au un venit net de pana la 530 lei/membru de familie:
-livretul de familie, completat la zi (de catre Serviciul Stare Civila) – copie si original;
-carti/buletine de indentitate ale parintilor (copie si original);
-Certificat atestare fiscala pentru anul anterior depunerii cererii
-certificatul de cãsãtorie al pãrinților (copie si original);
-certificate de nastere ale copiilor minori si cãrți de identitate (dupa caz);
-adeverințe privind venitul net, sau cu Citeste mai mult...

Vizualizari: 117
Data creare: 22-09-2015 22:15:47
ACTE NECESARE DOSAR:

-dosar cu sina,
-cerere completata si semnata de reprezentantul legal al copilului;
-originalul si copia certificatului de nastere al copilului;
-actul de identitate al reprezentantului legal;
-documente din care sa rezulte situatia juridica a copilului fata de reprezentantul legal si orice alte documente justificative, dupa caz;
-daca solicitantul opteaza pentru primirea alocatiei de stat in cont personal se solicita extras de cont, cont IBAN de la banca.
In situația în care pãrinții nu sunt cãsãtoriți, se solicit prezența ambilor pãrinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Vizualizari: 108
Data creare: 22-09-2015 22:19:05
Alocatia de stat pentru copii - pentru copiii nãscuți în U.E.

- CERTIFICAT NASTERE COPIL – copie si original
- BULETINE/CARTI IDENTITATE PARINTI – copie si original;
- Extras cont pe numele solicitantului / titularului - (dacã se doreste plata în cont bancar);
- Dosar sina;
- Formularul E 411/Adeverințã de la instituțiile abilitate (din țara unde s-a nãscut copilul) sau adeverințã de salariat cu menționarea datei angajãrii pentru pãrinții care lucreazã în România.
In situația in care pãrinții nu sunt cãsãtoriți, se solicita prezența ambilor pãrinți în vederea stabilirii de comun acord a reprezentantului legal.

Foto
Copii venind de la scoala - Comarna

Vizualizari: 99
Data creare: 22-09-2015 22:21:12
Acte necesare pentru acordarea ajutoarelor pentru încãlzirea locuinței

1. Actele de identitate ale solicitantului si ale membrilor familiei
- copii dupã BI-CI;
- certificatele de nastere ale copiilor;
- certificatul de cãsãtorie;
- hotãrârea definitivã de încuviințare a adopției, de plasament familial al minorului, potrivit legii;
- actul din care sã rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator.
2. Acte de venit:
La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le realizeazã sau, dupã caz, le-au realizat în luna anterioarã solicitãrii dreptului Citeste mai mult...

Foto
Padurea Comarna

Vizualizari: 111
Data creare: 22-09-2015 22:23:14
Pensia de invaliditate
Pensia de invaliditate se cuvine persoanelor total sau cel puțin jumãtate din capacitatea de muncã, din cauza:
1. accidentelor de muncã si bolilor profesionale, conform legii;
2. neoplaziilor si celorlalte boli prevãzute de art.68 al.1 lit.b din Legea 63/2010;
3. bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legãturã cu munca.

în raport cu gradul de reducere a capacitãții de muncã invaliditatea este:
1. de gradul I, caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãții de muncã si a capacitãții de autoîngrijire;
2. de gradul II caracterizatã prin pierderea totalã a capacitãții de muncã, cu pã Citeste mai mult...

Vizualizari: 168
Data creare: 22-09-2015 22:26:02
Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Foto
Loc de joaca pentru copii - Comarna

Documente pdf
Model cerere pentru indemnizatie de crestere a copilului

Vizualizari: 124
Data creare: 22-09-2015 22:27:33
Model formular in vederea efectuarii anchetei sociale

Documente pdf
Model formular in vederea efectuarii anchetei sociale

Vizualizari: 98
Data creare: 22-09-2015 22:40:39
Primăria Comunei Comarna anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", Obiectivul tematic 9. "Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare", Prioritatea de investiții 9.ii "Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate", Obiectivul specific 4.2. "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri in Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunt Selectie Parteneri
Metodologie privind selectia partenerilor
Descarcati - Anexa 1 - Scrisoare de intentie
Descarcati - Anexa 2 - Fisa Partener
Descarcati - Anexa 3 - Declaratie Eligibilitate
Descarcati - Anexa 4 - Declaratie activitati
Descarcati - Anexa 5 - declaratie angajament cofinantare
Descarcati - Anexa 6 - Grila verificare conformitate administrativa
Descarcati - Anexa 7 - Grila de evaluare selctie parteneri
Erata privind completarea si modificarea anuntului de selectie parteneri.
Erata nr.2 privind modificari si completari la anuntul de selectie parteneri - proiect POCU
Erata nr.3 privind anunutul selectie parteneri pentru proiectul - POCU 16.06.2016 ORA 14:30
Anunt Rezultate Procedura Selectie Parteneri in cadrul POCU 2014-2020, O.S.4.2 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate
Anunt final privind rezultatele procedurii de selectie a partenerilor POCU OS 4.2

Vizualizari: 186
Data creare: 31-05-2016 13:15:28
Starea vremii
Localitatea: Comarna
Latitudine -> 47.060848°
Longitudine -> 27.79285°
Astazi
Luni 19-02-2018
Partial noros
Partial noros
Temperatura
-2°C
Minima zilei --> -5°C
Maxima zilei --> 0°C
Presiune atmosferica --> 1.01 Bar
Umiditate --> 70 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 7.00 km/h
Directie vant --> NE
Soarele rasare --> 7:7 am
Soarele apune --> 5:40 pm
Maine
Innorat
Innorat
Minima zilei --> -6°C
Maxima zilei --> -1°C
Poimaine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> -5°C
Maxima zilei --> 0°C