Primaria Comunei Comarna - judetul Iasi » Telefon: 0232-238900, 291368 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14
Declaraţia de căsătorie se face personal, de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu ori de reşedinţă al unuia dintre ei.
Căsătoria se va încheia în termen de 10 zile de la data depunerii actelor, în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Odată cu declaraţia de căsătorie viitorii soţi prezintă următoarele acte:
a) act de identitate, în original şi în copie;
b) certificatul de naştere, în original şi în copie;
c) certificatul medical privind starea sănătăţii, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregist Citeste mai mult...