Primaria Comunei Comarna - judetul Iasi » Telefon: 0232-238900, 291368 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14
Microbuz scolar - Comuna Comarna
Autoritatile Publice Locale
Autoritatile Publice Locale sunt reprezentate de Consiliul Local si Primaria Comunei Comarna​
Consiliul Local este format din 13 consilieri, alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat. tinind cont de specificul local si nevoile activitatii sale, Consiliul Local a organizat o serie de comisii de specialitate:
1. Comisia pentru programele de dezvoltare economico – sociale, buget, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura gospodarire comunala, protectia mediului, servicii si comert - Presedintele comisiei Dl. Nituca Mihai, Secretar Dl. Gradinaru Constantin, Membri Andrei Daniela, Petrea Doru, Duca Filomela.
2. Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie socia Citeste mai mult...

Foto

Microbuz scolar - Comuna Comarna

Primãria Comunei Comarna iși desfãșoarã activitatea în douã sedii , având urmãtoarele programe :
Osoi - zilnic 8.00- 16.00 Comarna - zilnic 8.00 - 16.00.
În satul Osoi, lângã sediul Primãriei funcționeazã un Birou Notarial ( din 2004 ) deservit de 1 notar public .
Primaria beneficiazã de un numãr de 12 calculatoare, conectate la Internet.
Ambele sedii ale Primãriei sunt dotate cu cate un Xerox.

Drum Comunal din localitatea Comarna
Reþeaua de drumuri din comunã cuprinde:
D.N. 28 - asfaltat - traverseaza comuna pe o lunginme de 8,9 km.
DC 44 Drumul Mocra - Chicerea 11 km din care 8,5 km au fost asfaltați in 2004 prin Programul Sapard.
Drumul de pe "Grãdini " - 1 km.
Drumurile spre Curagau - de la cimitir și Puntea Tincului însumeazã 3,2 km.
Drumul din interiorul satului Curagãu 1,9 km .
Drumul din interiorul satului Stânca 3,2 km.

Foto

Drum Comunal din localitatea Comarna

Imagine din Osoi
Conform prevederilor Uniunii Europene platformele privind depozitarea gunoiului din mediul rural au fost închise.

Prin Hotararea Consiliului Local nr 5/31.01.2008 se aproba asocierea intre comuna Comarna cu municipiul Iasi și alte localitãți în vederea construirii asociației de dezvoltare intercomunitarã pentru serviciul de salubrizare.

Astfel, a fost parafat un contract cu Salubris SA în vederea activitãții de colectare, transport și depozitare a deșeurilor.

În anul 2010, s-a aprobat de cãtre Consiliul Local Comarna taxa de salubritate în cuantum de 1 leu /persoana/luna și 10 lei/luna pentru persoane juridicã.

Foto

Imagine din Osoi

Buldoexcavator achizitionat prin fonduri europene
Aceastã activitate incubã o paletã foarte largã de acțiuni.

În vederea înfrumusețãrii comunei și încercarea de a ne alinia la standardele europene ale mileniului III, am demarat o serie de proiecte. Acestea constau în achiziționarea de lãmpi pentru modernizarea și eficientizarea iluminatului stradal. Începând cu anul 2007 au fost achiziționate 500 de lãmpi pentru iluminatul stradal. Însã aceastã acțiune implicã mai multe lucrãri de proporții întrucât instalația de iluminat este veche. În acest domeniu s-a instituit o taxã de 25 lei/an/gospodãrie.

S-au montat indicatoare stradale, firme de comu Citeste mai mult...

Foto

Buldoexcavator achizitionat prin fonduri europene

Livada de ciresi in Comarna
Activitatea economicã din comuna Comarna are un caracter preponderant agricol. Locuitorii comunei dupa 1990 și-au redobândit proprietãțile agricole, organizându-și munca în noile condiții.

Ocupațiile principale :
- cultura plantelor, a cerealelor, vitei de vie, pomi fructiferi;
- creșterea animalelor necesare gospodãriilor ;
- albinaritul .

Asistența agricolã în comuna este asiguratã de Camera Agricolã, ce functioneazã în cadrul Primãriei, prin persoana inginerului Cosotchi Puiu.
Tehnologia agricolã nu se ridicã la nivelul cerințelor, dar lucrãrile agricole sunt efectuate în timp optim prin mașini Citeste mai mult...

Foto

Livada de ciresi in Comarna

Dispensarul Comunei Comarna
Serviciul de poștã și telefonie în comuna Comarna este asigurat de douã oficii poștale, deservite de 5 salariați, iar cel telefonic de cele 4 telefoane publice și abonați telefonici particulari, 8 instituții.

În 2004 în comunã s-a introdus telefonia prin cablu, în prezent existând aproximativ 570 abonați TV prin cablu. Firma prestatoare de servicii este Ema Serv SRL.

Activitatea sanitarã în comuna Comarna se desfașoarã în cele douã dispensare - deservite de 2 medici și 3 asistente (organizate în doua cabinete private - 1 Comarna, 1 Osoi).

Activitatea sanitar - veterinarã este asiguratã de un cabinet me Citeste mai mult...

Foto

Dispensarul Comunei Comarna