Primaria Comunei Comarna - judetul Iasi » Telefon: 0232-238900, 291368 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

Dispozitii ale primarului

Documente pdf
Dispozitia nr 228 din 08.12.2017

Vizualizari: 2
Data creare: 11-12-2017 09:21:19
Informari de interes public

Documente pdf
Grila salarizare 2017
HCL SALARIZARE 2017

Vizualizari: 11
Data creare: 22-11-2017 13:47:20
Art. 116. - (1) Fiecare unitate administrativ-teritorială și subdiviziune administrativ-teritorială a municipiilor are un secretar salarizat din bugetul local. Secretarul comunei, orașului, municipiului, judeţului și al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative. Secretarul se bucură de stabilitate în funcţie.
(11) Perioada în care persoana cu studii superioare juridice ocupă funcţia de secretar, precum și funcţii de conducere din aparatul propriu de specialitate al unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale constituie vechime în specialitate. (alineat introdus prin art. unic din Legea nr. 131/2008, în vigoare de la Citeste mai mult...

Vizualizari: 10
Data creare: 14-11-2017 09:53:10
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenta decizionala in administratia publica si Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatii de interes public.

Documente pdf
Legea nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenta decizionala in administratia
Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

Vizualizari: 29
Data creare: 10-10-2017 23:39:48
Modalităţi de contestare a deciziei și formularele aferente

Documente pdf
Reclamație administrativă conform Anexa 5 din HG 478/ 2016
Reclamație administrativă conform Anexa 6 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 24
Data creare: 10-10-2017 23:02:07
În vederea solicitării unei informații de interes public recomandăm folosirea următorului formular:

Documente pdf
Formular-tip cerere de informaţii de interes public conform Anexa 4 din HG 478/ 2016

Vizualizari: 34
Data creare: 10-10-2017 22:55:00
Strategia de dezvoltare locala 2015-2020

Documente pdf
Strategia de dezvoltare locala 2015-2020

Vizualizari: 94
Data creare: 29-03-2017 09:51:54
Structura organizatorica

Documente pdf
Organigrama Primariei Comunei Comarna

Vizualizari: 90
Data creare: 29-03-2017 08:44:00
Lista Consilieri

Documente pdf
Validare consilieri
Constituirea legala a Consiliului Local Comarna

Vizualizari: 92
Data creare: 29-03-2017 08:35:25
Anunț recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de agent fiscal

Vizualizari: 92
Data creare: 15-02-2017 13:43:50
Anunț de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de Șef formație pompieri.
Vă rugăm consultați documentele atașate.

Vizualizari: 90
Data creare: 15-02-2017 13:35:52
Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre ei.
Căsătoria se va încheia în termen de 10 zile de la data depunerii actelor, în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Odată cu declarația de căsătorie viitorii soți prezintă următoarele acte:
a) act de identitate, în original și în copie;
b) certificatul de naștere, în original și în copie;
c) certificatul medical privind starea sănătății, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregist Citeste mai mult...

Documente pdf
Înregistrarea căsătoriei
Declarația de căsătorie

Vizualizari: 105
Data creare: 15-02-2017 10:21:40
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere de administrator public. Vă rugăm consultați fișierele anexate.

Vizualizari: 107
Data creare: 15-02-2017 09:49:30
Anunț ocupare prin transfer a funcției publice de execuție de consilier I debutant în cadrul Compartimentului Buget, finanțe, impozite și taxe

Vizualizari: 109
Data creare: 07-02-2017 15:43:56
Raport activitate Consiliul Local pe anul 2015

Documente pdf
pag.1
pag 2
pag 3

Vizualizari: 87
Data creare: 21-12-2016 13:29:38
Hotarari CL Comarna

Documente pdf
HCL + Procese Vebale - luna iunie
HCL + Procese Verbale - luna Iulie
HCL + Procese Verbale - luna august
HCL. nr 9 din 17.08.2016 Reprezentant legal - proiect - fonduri europene
HCL nr.22.09.09.2016 proiect - Dezvoltare comunitare prin integrare
HCL + Proces verbal - sedinta ordinara 24.08.2016
HCL nr.24.09.09.2016 privind Rectificare Buget
Hotararea nr.1-31.01.2017
Hotararea nr.3-31.01.2017
Hotararea nr. 4 -31.01.2017
Hotararea nr. 5-31.01.2017
Hotararea nr. 6-31.01.2017
Hotararea nr. 7-31.01.2017
Hotararea nr. 8-31.01.2017
Hotararea nr. 9-31.01.2017
Hotararea nr. 11-31.01.2017
Acord de infratire si protocol de colaborare Baxani Republica M
HCL nr.63/15.12.2007
Regulament acordare cetatean de onoare
Hotararea nr.15.24.02.2017
proces verbal sedinta ianuarie 2017
Titlu cetatean de onoare prof. Ghitun
Hotararea nr 16/24.02.2017 + Anexa nr. 1
Hotararea nr. 27/31.03.2017 + Regulament
Hotararea Nr.12-24.02.2017
Hotararea nr 13-24.02.2017
Hotararea nr 14-24.02.2017
Hotararea nr 15-24.02.2017
Hotararea nr 17-24.02.2017
Hotararea nr 18-24.02.2017
Hotararea nr 19-24.02.2017
Hotararea nr 20-24.02.2017
Hotararea nr 20-24.02.2017
Hotararea nr 21-24.02.2017
Hotararea nr 22-24.02.2017
Hotararea nr 23-24.02.2017
Hotararea nr 24-24.02.2017
Hotararea nr 30-31.03.2017+ anexa nr 1 +lista bunurilor de retur
Hotararea nr 31-31.03.2017
Hotararea Nr 32-31.03.2017
Hotararea Nr 34-28.04.2017
Hotararea nr 37-28.04.2017
Hotararea nr 38-28.04.2017
Hotararea nr 39-28.04.2017
Hotararea nr 30-20.12.2013-denumirea strazilor Comuna Comarna
Proces verbal al sedintei de consiliu local Comarna-27.06.2017

Vizualizari: 127
Data creare: 29-11-2016 13:34:56
Convocari

Documente pdf
Sedinta 27.07.2016
sedinta 29.11.2016
Sedinta 23.12.2016 ora 12:00
sedinta 31.01.2017

Vizualizari: 216
Data creare: 29-11-2016 13:20:11
Primăria Comunei Comarna anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", Obiectivul tematic 9. "Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare", Prioritatea de investiții 9.ii "Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate", Obiectivul specific 4.2. "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri in Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunt Selectie Parteneri
Metodologie privind selectia partenerilor
Descarcati - Anexa 1 - Scrisoare de intentie
Descarcati - Anexa 2 - Fisa Partener
Descarcati - Anexa 3 - Declaratie Eligibilitate
Descarcati - Anexa 4 - Declaratie activitati
Descarcati - Anexa 5 - declaratie angajament cofinantare
Descarcati - Anexa 6 - Grila verificare conformitate administrativa
Descarcati - Anexa 7 - Grila de evaluare selctie parteneri
Erata privind completarea si modificarea anuntului de selectie parteneri.
Erata nr.2 privind modificari si completari la anuntul de selectie parteneri - proiect POCU
Erata nr.3 privind anunutul selectie parteneri pentru proiectul - POCU 16.06.2016 ORA 14:30
Anunt Rezultate Procedura Selectie Parteneri in cadrul POCU 2014-2020, O.S.4.2 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate
Anunt final privind rezultatele procedurii de selectie a partenerilor POCU OS 4.2

Vizualizari: 135
Data creare: 31-05-2016 13:15:28
Ziarul local „Ecoul de Comarna, apare la inițiativa luatã de cãtre conducerea Primãriei Comarna, în 2008 și a fost sprijinitã de fostul Consiliu local.

Din aprilie 2008 apare primul numãr al publicației locale "Ecoul de Comarna" ziar ce oglindește realitãțile comunitãții, colectivul de redacție sunt în mare parte angajați ai primãriei cu colaborarea reprezentanților institutiilor din zona și a altor semnatari care au de transmis informații pertinente cu adresabilitate publica.

Tirajul este de 600 - 1000 bucãți pe lunã și se distribuie gratuit. Costurile sunt de 5oo-6oo lei/lunã.

Vizualizari: 70
Data creare: 23-09-2015 09:41:39
Pictura este in ulei, din 1809, executatã de pictorul N. Dumitriu. Catapeteasma- patrimoniu artistic este din lemn de tei, executatã de maestrul Bocec, profesor la ªcoala de Arte Iași și pictatã de preotul V. Damian.

În 2010 s-a sãrbãtorit 100 de ani de la târnosirea Bisericii "Sfinții Constantin și Elena" Comarna.

În data de 5 iulie 2009, la Biserica din Comarna, a avut loc instalarea preotului George Hurjui, ca preot II la Parohia Comarna. Biserica parohiei II Comarna are hramul pe 26 octombrie, Sfântul Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, construitã în anul 2010.

Biserica cu hramul Izvorul Tãmãduirii - pãstoritã de preot Citeste mai mult...

Foto
Biserica Sfintii Constantin si Elena din Comarna

Vizualizari: 141
Data creare: 23-09-2015 09:29:40
Lista telefoane utile institutii

SECTIA DRUMURI NATIONALE
0232.219.240
0232.219.241

DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR
0332.411.845
0232.255.960
0232.255.961

E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
0.800.800.929

E-ON GAZ DISTRIBUTIE
0.800.800.928

AEROPORTUL INTERNATIONAL
0232.271.590

CFR IASI
0232.215.600
0232.242.033
0232.410.636

RATP
0232.267.772
0332.404.713

APA VITAL
0232.969
0232.215.410
0232.215.411
0232.215.412

Linkuri externe
Consiliul Judetean Iasi
http://www.icc.ro/
Prefectura Iasi
http://www.prefecturaiasi.ro/
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Judetean Iasi
http://www.isujis.ro/
Inspectoratul de Politie Judetean Iasi
http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Prima_pagina.php
Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Iași
http://www.dasiasi.ro

Vizualizari: 71
Data creare: 23-09-2015 09:23:45
Lucrare de consolidare a drumului DC44, km 2,3.Proiecte ce se deruleaza pe parcursul anului 2015 in comuna Comarna.
Starea vremii
Localitatea: Comarna
Latitudine -> 47.060848°
Longitudine -> 27.79285°
Astazi
Marti 12-12-2017
Partial noros
Partial noros
Temperatura
2°C
Minima zilei --> 1°C
Maxima zilei --> 9°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 79 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 7.00 km/h
Directie vant --> E
Soarele rasare --> 7:47 am
Soarele apune --> 4:20 pm
Maine
Innorat
Innorat
Minima zilei --> 1°C
Maxima zilei --> 7°C
Poimaine
Predominant noros
Predominant noros
Minima zilei --> 2°C
Maxima zilei --> 7°C