Primaria Comunei Comarna - judetul Iasi » Telefon: 0232-238900, 291368 » Program de lucru: Luni-Joi 8-16, Vineri 8-14

Strategia de dezvoltare locala 2015-2020

Documente pdf
Strategia de dezvoltare locala 2015-2020

Vizualizari: 14
Data creare: 29-03-2017 09:51:54
Structura organizatorica

Documente pdf
Organigrama Primariei Comunei Comarna

Vizualizari: 16
Data creare: 29-03-2017 08:44:00
Lista Consilieri

Documente pdf
Validare consilieri
Constituirea legala a Consiliului Local Comarna

Vizualizari: 18
Data creare: 29-03-2017 08:35:25
Diverse

Documente pdf
Sentinta civila de validare primar Comarna mandat 2016-2020

Vizualizari: 17
Data creare: 29-03-2017 08:30:34
Anunț recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției contractuale de execuție de agent fiscal

Documente pdf
Anunt organizare concurs agent fiscal
Lista documente dosar concurs
Bibliografie concurs agent fiscal
Rezultat selectie dosare

Vizualizari: 17
Data creare: 15-02-2017 13:43:50
Anunț de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție de Șef formație pompieri.
Vă rugăm consultați documentele atașate.

Documente pdf
anunt concurs
lista documente inscriere
bibliografie

Vizualizari: 13
Data creare: 15-02-2017 13:35:52
Declarația de căsătorie se face personal, de către viitorii soți, în scris, la primăria locului de domiciliu ori de reședință al unuia dintre ei.
Căsătoria se va încheia în termen de 10 zile de la data depunerii actelor, în care se cuprind atât ziua în care a fost făcută declarația de căsătorie, cât și ziua în care se oficiază căsătoria.
Odată cu declarația de căsătorie viitorii soți prezintă următoarele acte:
a) act de identitate, în original și în copie;
b) certificatul de naștere, în original și în copie;
c) certificatul medical privind starea sănătății, întocmit pe formular-tip, care trebuie să poarte numărul de înregist Citeste mai mult...

Documente pdf
Înregistrarea căsătoriei
Declarația de căsătorie

Vizualizari: 15
Data creare: 15-02-2017 10:21:40
Anunț concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de conducere de administrator public. Vă rugăm consultați fișierele anexate.

Documente pdf
Anunț organizare concurs administrator public
Bibliografie concurs administrator public
Lista documente necesare pentru înscriere

Vizualizari: 12
Data creare: 15-02-2017 09:49:30
Anunț ocupare prin transfer a funcției publice de execuție de consilier I debutant în cadrul Compartimentului Buget, finanțe, impozite și taxe

Documente pdf
Anunt pentru ocuparea unei functii publice prin transfer

Vizualizari: 16
Data creare: 07-02-2017 15:43:56
Raport activitate Consiliul Local pe anul 2015

Documente pdf
pag.1
pag 2
pag 3

Vizualizari: 15
Data creare: 21-12-2016 13:29:38
Primăria Comunei Comarna anunță organizarea unei proceduri de selecție a partenerilor privati pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării și depunerii cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 4. "Incluziunea socială și combaterea sărăciei", Obiectivul tematic 9. "Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare", Prioritatea de investiții 9.ii "Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate", Obiectivul specific 4.2. "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate, prin implementarea de măsuri in Citeste mai mult...

Documente pdf
Anunt Selectie Parteneri
Metodologie privind selectia partenerilor
Descarcati - Anexa 1 - Scrisoare de intentie
Descarcati - Anexa 2 - Fisa Partener
Descarcati - Anexa 3 - Declaratie Eligibilitate
Descarcati - Anexa 4 - Declaratie activitati
Descarcati - Anexa 5 - declaratie angajament cofinantare
Descarcati - Anexa 6 - Grila verificare conformitate administrativa
Descarcati - Anexa 7 - Grila de evaluare selctie parteneri
Erata privind completarea si modificarea anuntului de selectie parteneri.
Erata nr.2 privind modificari si completari la anuntul de selectie parteneri - proiect POCU
Erata nr.3 privind anunutul selectie parteneri pentru proiectul - POCU 16.06.2016 ORA 14:30
Anunt Rezultate Procedura Selectie Parteneri in cadrul POCU 2014-2020, O.S.4.2 - Reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala din comunitatile marginalizate, prin implementarea de masuri integrate
Anunt final privind rezultatele procedurii de selectie a partenerilor POCU OS 4.2

Vizualizari: 22
Data creare: 31-05-2016 13:15:28
- Montare tâmplãrie PVC interior parțial și exterior la sediul Primãriei din satul Comarna si Osoi;

- Instalare aparaturã aer condiționat la Cãminul cultural Comarna si Osoi;

- Renovarea spațiului destinat bibliotecii, sãlii de lecturã, casa scãrii, zona intrãrii principale și sala polivalentã a Cãminului cultural Comarna;

- Amenajarea a 2 parcuri de joaca pentru copii;

- Modernizarea instalației de iluminat public;

- Amenajarea exterioarã a sediului Primãriei din satul Comarna și amenajarea interioara a sediului Osoi;

- Mãsurãtori cadastrale (plan parcelar);

- Montare tâ Citeste mai mult...

Foto
Primaria Comunei Comarna

Vizualizari: 21
Data creare: 23-09-2015 10:40:42
Ziarul local „Ecoul de Comarna, apare la inițiativa luatã de cãtre conducerea Primãriei Comarna, în 2008 și a fost sprijinitã de fostul Consiliu local.

Din aprilie 2008 apare primul numãr al publicației locale "Ecoul de Comarna" ziar ce oglindește realitãțile comunitãții, colectivul de redacție sunt în mare parte angajați ai primãriei cu colaborarea reprezentanților institutiilor din zona și a altor semnatari care au de transmis informații pertinente cu adresabilitate publica.

Tirajul este de 600 - 1000 bucãți pe lunã și se distribuie gratuit. Costurile sunt de 5oo-6oo lei/lunã.

Vizualizari: 17
Data creare: 23-09-2015 09:41:39
Pictura este in ulei, din 1809, executatã de pictorul N. Dumitriu. Catapeteasma- patrimoniu artistic este din lemn de tei, executatã de maestrul Bocec, profesor la ªcoala de Arte Iași și pictatã de preotul V. Damian.

În 2010 s-a sãrbãtorit 100 de ani de la târnosirea Bisericii "Sfinții Constantin și Elena" Comarna.

În data de 5 iulie 2009, la Biserica din Comarna, a avut loc instalarea preotului George Hurjui, ca preot II la Parohia Comarna. Biserica parohiei II Comarna are hramul pe 26 octombrie, Sfântul Mare Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, construitã în anul 2010.

Biserica cu hramul Izvorul Tãmãduirii - pãstoritã de preot Citeste mai mult...

Foto
Biserica Sfintii Constantin si Elena din Comarna

Vizualizari: 19
Data creare: 23-09-2015 09:29:40
Lista telefoane utile institutii

SECTIA DRUMURI NATIONALE
0232.219.240
0232.219.241

DIRECTIA JUDETEANA DE ADMINISTRARE A DRUMURILOR SI PODURILOR
0332.411.845
0232.255.960
0232.255.961

E-ON MOLDOVA DISTRIBUTIE
0.800.800.929

E-ON GAZ DISTRIBUTIE
0.800.800.928

AEROPORTUL INTERNATIONAL
0232.271.590

CFR IASI
0232.215.600
0232.242.033
0232.410.636

RATP
0232.267.772
0332.404.713

APA VITAL
0232.969
0232.215.410
0232.215.411
0232.215.412

Linkuri externe
Consiliul Judetean Iasi
http://www.icc.ro/
Prefectura Iasi
http://www.prefecturaiasi.ro/
Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Judetean Iasi
http://www.isujis.ro/
Inspectoratul de Politie Judetean Iasi
http://is.politiaromana.ro/ipj_iasi/Prima_pagina.php
Direcția Generalã de Asistențã Socialã și Protecția Copilului Iași
http://www.dasiasi.ro

Vizualizari: 14
Data creare: 23-09-2015 09:23:45
În incinta Cãminului cultural Osoi funcționeazã Biblioteca "George Mãrgãrit" cu o filiala la Cãminul cultural Comarna (1997).

Biblioteca Comunala Comarna continuã tradiția bibliotecii sãtești înființate în anul 1902.

Se sãrbãtorește în anul 2002 printr-o amplã manifestare 100 de ani de existențã a bibliotecii, în cadrul proiectului județean Biblioteci rurale centenare din județul Iași.

Biblioteca comunalã de-a lungul existentei ei a funcționat în mai multe localuri - la Comarna- în localul Bãncii de Credit, în localul scolii rurale, iar la Osoi, în incinta fostei cl&# Citeste mai mult...

Foto
Biblioteca Comunala George Margarit din Osoi

Vizualizari: 12
Data creare: 23-09-2015 09:22:25
ACTE NECESARE INSCRIERII IN REGISTRUL AGRICOL


1. ACTE IDENTITATE PROPRIETAR SI MEMBRII FAMILIEI
2. ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI DETINUT

- TITLUL DE PROPRIETATE;
- CERTIFICAT MOSTENITOR;
- CONTRACT DE VANZARE CUMPARARE;
- CARTE FUNCIARA;
- CONTRACT COMODAT;
- CONTRACT ARENDA;
- CONTRACT CONCESIUNE.

3. ADEVERINTA DE LA MEDICUL VETERINAR PENTRU ANIMALELE DETINUTE IN GOSPODARIE

ACTE DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIILOR

- CERTIFICAT URBANISM;
- AUTORIZATIE CONSTRUIRE

Foto
Culturi agricole - comuna Comarna

Vizualizari: 21
Data creare: 23-09-2015 09:12:25
La nivelul comunei functioneazã douã cãmine culturale, unul la Osoi, altul în Comarna, aflate în responsabilitatea unui referent cultural.

În cadrul acestora au fost organizate diverse acțiuni constând în serbãri școlare, teatre de pãpuși, circ, adunãri publice prilejuite de desfãșurarea alegerilor locale și parlamentare, sãrbãtorile comunei, praznice, mese festive, petreceri pentru tineret etc.

Clãdirea Cãminului cultural Comarna a suportat o renovare interioarã, de anvergurã ce a constat în schimbarea în totalitate a tâmplãriei, zugrãvirea etajului, schimbarea pardoselii la etaj, zugrãvirea casei scãrii Citeste mai mult...

Foto
Caminul Cultural Comarna

Vizualizari: 11
Data creare: 23-09-2015 09:11:05
1. Cerere- pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului
2. Oferta de vanzare teren
3. Lista preemptorilor in vederea exercitarii dreptului de preemptiune asupra ofertei de vanzare
4. Act proprietate (titlu proprietate, certificat mostenitor, contract vanzare cumparare s.a.);
5. Carte funciara
6. Certificat fiscal

Documente pdf
Anexa 1A- Cerere pentru afisarea ofertei de vanzare a terenului
Anexa 1B- Oferta de vanzare teren
Anexa 1C-Lista preemtorilor in vederea exercitarii dreptului de preemtiune asupra ofertei de vanzare

Vizualizari: 10
Data creare: 23-09-2015 09:06:17
ACTE NECESARE – DECLARATIA APIA

1. Copie buletin
2. Extras cont bancar
3. Adeverinta Primarie (cu suprafetele de teren lucrate);
4. Act proprietate teren (titlu proprietate, contract vanzare-cumparare, certificat mostenitor, contract arenda)
5. Copie dupa registrul agricol, pagina 2A si 3
6. Numar de telefon de corespondenta (fix, mobil)
7. Dosar plic (pentru acte)


ATESTAT PRODUCTOR SI CARNET COMERCIALIZARE

1. Cerere
2. Adeverinta medic veterinar
3. Acte proprietate teren

ADEVERINTE PENTRU NOTARIAT

1. Anexa 24
2. Titlu proprietate
3. Certificat fiscal

Foto
Livezi de ciresi - Comuna Comarna

Vizualizari: 10
Data creare: 23-09-2015 09:04:50
Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei publice locale pe baza caruia se asigura aplicarea prevederilor legale, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.

Potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, autorizatia de construire se elibereaza in baza unei cereri a solicitantului pentru:

a) lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora, cu exceptia lucrarilor care nu modifica structura de rezistenta, caracteristicile initiale ale constructiilor sau aspectul arhitectural al acestora;

b) lucrari d Citeste mai mult...

Foto
Gradinita din Comarna

Vizualizari: 22
Data creare: 23-09-2015 06:15:40
Lucrare de consolidare a drumului DC44, km 2,3.Proiecte ce se deruleaza pe parcursul anului 2015 in comuna Comarna.
Starea vremii
Localitatea: Comarna
Latitudine -> 47.060848°
Longitudine -> 27.79285°
Astazi
Miercuri 28-06-2017
Senin
Senin
Temperatura
27°C
Minima zilei --> 16°C
Maxima zilei --> 29°C
Presiune atmosferica --> 1.00 Bar
Umiditate --> 49 %
Vizibilitate --> 16.10 km
Stare atmosfera --> stationara
Viteza vant --> 7.00 km/h
Directie vant --> ESE
Soarele rasare --> 5:16 am
Soarele apune --> 9:9 pm
Maine
Partial noros
Partial noros
Minima zilei --> 19°C
Maxima zilei --> 33°C
Poimaine
Insorit
Insorit
Minima zilei --> 21°C
Maxima zilei --> 33°C